ความเป็นพิษของวิตามินดี

การศึกษาเชิงสังเกตและไม่สามารถสรุปได้ว่าวิตามินดีช่วยเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย สมาคมมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกันในแต่ละกลุ่มซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างแน่นแฟ้นและเป็นแรงผลักดันให้มีระดับวิตามินดีเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีเมฆมากในบริเวณที่มีผู้คนน้อยลงกับดวงอาทิตย์

ในทางกลับกันความเป็นพิษของวิตามินดีอาจนำไปสู่แคลเซียมส่วนเกินในเลือดซึ่งอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและจุดอ่อน ไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้วิตามินดีมากขึ้น ความเป็นพิษเกิดขึ้นจากการกินอาหารเสริมมากกว่าอาหารหรือแสงแดดดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับประทานยาเม็ด เกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มเติมเรารู้ระดับวิตามินดีที่เหมาะสมสำหรับกระดูกที่มีสุขภาพดี แต่การศึกษาจะต้องระบุว่าหัวใจต้องการทำงานอย่างดีที่สุดควรมีการทดลองแบบสุ่มเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของปริมาณที่แตกต่างกัน วิตามินดีเสริมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย cardiorespiratory จากมุมมองด้านสาธารณสุขการวิจัยควรจะมองไปว่าการเสริมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวิตามินดีให้ประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากสุขภาพกระดูก