ระบบโมเลกุลที่ซับซ้อนของปรสิตทำงาน

บทบาทสำคัญในกระบวนการของเซลล์โดยเฉพาะการเผาผลาญพลังงานล้อมรอบด้วยเมมเบรนเดี่ยวซึ่งมีโปรตีนหลายชนิดอาศัยอยู่นำเข้าโปรตีนอื่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเซลล์ปกติวิธีการทางชีวเคมีเพื่อแก้ไของค์ประกอบบางส่วนของโปรตีนทั้งสาม ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของกล้องจุลทรรศน์พวกเขายังได้รับภาพความละเอียดสูงมาก

แสดงรูปแบบการโลคัลไลเซชันเฉพาะที่อาจสำคัญต่อการทำงานของมัน ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ Pex13.2 กำลังทำอยู่ แต่การศึกษาของเราได้เพิ่มความเข้าใจนั้น มอร์ริสสมาชิกของศูนย์นวัตกรรมนวัตกรรมโรคติดเชื้อยูคาริโอต ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีบทบาทในการนำเข้าโปรตีนและการแบ่งตัวของออร์แกเนลล์ หากปราศจาก 13.2 ปรสิตจะไม่สามารถนำเข้าโปรตีน glycosome ทำให้เกิดการตายของปรสิตคนอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าเมื่อถูกกระแทก 13.2 เซลล์จะตาย มอร์ริสกล่าวโดยสังเกตว่าการทำความเข้าใจส่วนและหน้าที่ของออร์แกเนลล์อย่างเต็มที่ บริษัท ยาสามารถออกแบบวิธีการที่มีเหตุผลเพื่อขัดขวางระบบและฆ่าปรสิต