ฮ่องกงแอร์ไลน์อ่วมหนักเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงานหลังเจอพิษประท้วง

ฮ่องกงแอร์ไลน์สายการบินต้นทุนต่ำของฮ่องกงประกาศ เลื่อนการจ่ายเงินเดือนพนักงานบางส่วนช้ากว่ากำหนด เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการท่องเที่ยวที่ซบเซา จากการประท้วงที่ดำเนินมานานเกือบ 6 เดือน โดยเงินเดือนของเดือนพฤศจิกายนจะเลื่อนออกในวันที่ 6 ธันวาคมสำหรับ ฮ่องกงแอร์ไลน์ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ HNA Group ที่กำลังประสบปัญหา

และหาทางลดภาระหนี้ โดยก่อนหน้านี้ HNA Group เพิ่งขาย HK Express สายการบินต้นทุนต่ำอีกสายการบินหนึ่งให้แก่สายการบินคาเธย์แปซิฟิค เพื่อลดต้นทุน โดยต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักงานเคหะและการขนส่งฮ่องกง เพิ่งมีคำสั่งให้ฮ่องกงแอร์ไลน์ แก้ไขสถานการณ์ทางการเงินทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฮ่องกงได้รับผลกระทบหนักจากการประท้วง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวตกไปถึงครึ่ง และเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ถูกกดดันอยู่แล้วจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ